Contenus

Titre est exactement Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i haftum, Šahristānhā-yi Ābādah, Bušihr, Ǧahrum, Šīrāz, Fasā, Fīrūz Ābād, Kāzirūn, Lār
Recherche avancée