فرهنگ جغرافيائي ايران : استان دهم اصفهان، شهرستانهای اردستان، اصفهان، شهرضا، شهرکرد، فریدن، نائین، یزد

Titre

فرهنگ جغرافيائي ايران : استان دهم اصفهان، شهرستانهای اردستان، اصفهان، شهرضا، شهرکرد، فریدن، نائین، یزد
Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i dahum Iṣfahān, šahristānhā-yi Ardistān, Iṣfahān, Šahriḍā, Šahrikurd, Firdan, Nāʾīn, Yazd

Auteur(s)

رزم آرا, حسين علي
Razm Āra, Ḥusayn ʿAlī

Date

1953

Sujet(s)

Description

Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar

Format et exemplaire

1 vol. (224 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm

Droits

Diffusion avec l'accord de l'éditeur

Éditeur(s)

تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش
Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš

Type de document

Atlas

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cote

IEIMI.GV.29.X

Collections